محلول پوویدون آیداین- ناژو 7.5% (1000 میلی لیتر)

محلول پوویدون آیداین- ناژو 7.5% (1000 میلی لیتر)

کاربرد: ضدعفونی کردن دست جراحان قبل از انجام عمل جراحی

بسته بندی: بطری 1000 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 300،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، رازی، محیا، به پخش

Write a comment

Related products