محلول پوویدون آیداین- ناژو 10% (1000 میلی لیتر)

محلول پوویدون آیداین- ناژو 10% (1000 میلی لیتر)

کاربرد: ضدعفونی کردن پوست موضع عمل جراحی قبل و بعد از عمل، پوست محل تزریق و پوست اطراف زخم های سطحی و بریدگی ها، درمان عفونت های پوستی باکتریایی یا قارچی

بسته بندی: بطری 1000 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 250،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، فردوس، سلامت پخش هستی، رازی، پورلپخش، محیا دارو، به پخش

Write a comment

Related products