محلول پوویدون آیداین- ناژو 10% (250 میلی لیتر)

محلول پوویدون آیداین- ناژو 10% (250 میلی لیتر)

کاربرد: ضدعفونی کردن پوست محل تزریق و پوست اطراف زخم های سطحی و بریدگی ها، درمان عفونت های پوستی باکتریایی یا قارچی

بسته بندی: بطری 250 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 66،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، فردوس، رازی، پوراپخش، سلامت پخش هستی، محیا دارو، به پخش

Write a comment

Related products