پماد موضعی ویتامین A+D - ناژو

پماد موضعی ویتامین A+D - ناژو

کاربرد: درمان آفتاب سوختگی، سوختگی ناشی از ادرار در کودک یا ترک خوردگی پوست

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 25،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، رازی، محیا دارو، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، به پخش 

Write a comment

Related products