کرم واژینال کلوژین ® 2% (کلوتریمازول)

کرم واژینال کلوژین ® 2% (کلوتریمازول)

کاربرد: درمان کاندیدیاز ولوو واژن

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 50 گرمی به همراه هفت اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 40،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: رازی، محیادارو، پوراپخش، فردوس، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، به پخش

Write a comment

Related products